Valymo priemonių ženklinimas: ką jis reiškia? | nevark.lt

Valymo priemonių ženklinimas: ką jis reiškia?

Kone kiekvieno iš mūsų namuose rastume įvairių valymo priemonių – indų ploviklį, kalkių valiklį ir pan. Ant daugelio iš jų etiketės galima rasti tam tikrus saugumo įspėjimus. Dalinamės VVTAT parengta cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo atmintine, kuri padės buitinės chemijos bei kitas namuose randamas medžiagas naudoti atsargiai ir saugiai.

 

Sprogstanti bomba

Šis pavojingumo simbolis nurodo sprogias, savaime reaguojančias medžiagas ir organinius peroksidus, kurie gali sprogti kaitinant. Pvz.: fejerverkai, amunicija.

 

Pavojai sveikatai

Toks simbolis nurodo, kad yra kancerogeninis poveikis žmogaus sveikatai: turi įtakos vaisingumui ir negimusiam kūdikiui, sukelia mutacijas, įkvėpus gali sukelti alergiją, astmą arba kvėpavimo problemų, yra toksiškas tam tikriems organams, įkvėpus gali sukelti mirtį arba pavojų sveikatai prarijus ar patekus į kvėpavimo takus. Pvz.: terpentine, benzine, žibale.

Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

Taip žymimos pavojingos cheminės medžiagos, kurios yra labai toksiškos. Patekus ant odos, įkvėpus ar prarijus, gali sukelti ne tik rimtą riziką sveikatai, bet ir mirtį. Pvz.: augalų apsaugos produktuose, biociduose, metanolyje.

 

Liepsna

Šiuo pavojingumo simboliu žymimos degiosios dujos, aerozoliai, skysčiai ir kietosios medžiagos. Jie savaime kaista, piroforiniai skysčiai ir kietosios medžiagos gali užsidegti įvykus kontaktui su oru, medžiagos ir mišiniai – su vandeniu ir išskirti degiąsias dujas. Tokios prekės gali užsidegti kaitinant. Pvz.: žibale, benzine, nagų lako valikliuose.