Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai | nevark.lt

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

 • Bendri klausimai
 • Namų, butų ir biurų tvarkymas
 • Darbuotojams

Administracija

Žemiau pateikiame kontaktinę platformos administracijos informaciją.

El. paštas

info@nevark.lt

Telefonas

+370 655 59950
Bendri klausimai
Kas yra Nevark.lt.lt?
Nevark.lt – tai paslaugų užsakymo centras internete. Mūsų svetainėje galite pasirinkti ir užsakyti paslaugas, o jas atliks mūsų atrinkti darbuotojai, kurie yra praėję Nevark.lt atranką.
Kodėl turėčiau užsiregistruoti svetainėje?
Rekomenduojame užsiregistruoti svetainėje, nes taip galėsite patogiai sekti savo užsakymus, pakartoti įvykdytus užsakymus, įvertinti Darbuotojus, gausite mūsų išskirtinius pasiūlymus ir nuolaidas, skirtas nuolatiniams klientams.
Kaip atsiskaityti už užsakytą tvarkymo paslaugą?
Atsiskaityti už tvarkymo paslaugą galite užsakymo metu, naudodamiesi el. bankininkyste.
Ar mano apmokėjimas apsaugotas?
Jūsų apmokėjimas bus vykdomas per “Paysera” arba pasirinkto banko internetinę sistemą. Šios sistemos yra apsaugotos aukščiausio lygio SSL sertifikatais, tad Jūsų mokėjimas yra visiškai saugus.
Ar galiu užsakymą atšaukti?
Taip, užsakymą atšaukti galima likus ne mažiau negu 24 val. iki užsakymo vykdymo laiko. Atšaukti paslaugą galite parašę laišką el. paštu info@nevark.lt, pinigai atgal grąžinami per 5 darbo dienas. Atšaukus užsakymą likus mažiau, negu 24 val. iki užsakymo vykdymo laiko, 50 % užsakymo vertės negrąžinama.
Ką reiškia žvaigždutės prie Darbuotojo?
Darbuotojai po kiekvieno užsakymo yra įvertinami užsakovo. Jie yra vertinami pagal tris kriterijus: greitis, kokybė ir atsakingumas. Kiekvienas iš kriterijų vertinamas balais nuo 1 iki 5. Kai galimuose pasirinkimuose matote Darbuotojus, tai jų žvaigždučių kiekis rodo bendrą visų vertinimų iš trijų paminėtųjų kriterijų vidurkį. Atsidarius Darbuotojo vidinį profilį galėsite pamatyti kaip vidutiniškai vertinamas Darbuotojas pagal konkretų kriterijų.
Ar tvarkytojai yra patikimi, o mano turtas – saugus?
Visi platformoje užsiregistravę tvarkytojai yra baigę specialius kursus, kurių metu jie teoriškai ir praktiškai mokomi naudoti tiek kliento turimą, tiek Nevark.lt įsigytą valymo chemiją. Įvairiausių valiklių ir ploviklių rinkoje daug, tad tvarkytojai moka skaityti priemonių sudėtis, todėl žalos rizika sumažinama iki minimumo. Kursai baigiami tik išlaikius egzaminą aukštu balu. Taip pat visi be išimties tvarkytojai yra patikrinti dėl teistumo ir turi informacijos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos išduotą neteistumo pažymą. Nelaimės atveju, pvz.: sugadinto paviršiaus ar sudaužyto daikto, Jūsų turtas yra apdraustas Ergo paslaugų teikėjo civilinės atsakomybės draudimu.
Kokia yra paslaugų kaina?
Kiekvienas atvejis yra unikalus - namų, butų ir biurų tvarkymo kainos skiriasi nuo valymo ploto, valymo sudėtingumo ir pasirinktų papildomų paslaugų. Kviečiame užpildyti formą, esančią skiltyje „Kaina“ ir sistema automatiškai suskaičiuos paslaugos kainą.. Jei Jūsų užklausa yra nestandartinė ir Jums reikalingas specialus pasiūlymas, kviečiame užpildyti formą, esančią skiltyje „Gaukite pasiūlymą“. Tada mūsų darbuotojai per 4 valandas atsiųs Jums specialų, personalizuotą pasiūlymą, atsižvelgdami į užklausos sudėtingumą.
Ar galiu pakartoti užsakymą?
Taip, galite. Jums tereikia prisijungti prie savo paskyros, nueiti į užsakymų puslapį, paspausti ant užsakymo, kuris jau buvo atliktas, ir atsiradusiame lange spausti "Pakartoti užsakymą". Toliau galėsite pasirinkti pageidaujamą datą ir laiką, kada Darbuotojas galėtų atlikti pakartotinį užsakymą.
Ką patartina žinoti užsisakant paslaugas pirmą kartą?
Užsisakant paslaugas pirmą kartą mūsų komanda rekomenduoja Jums Darbuotoją pasitikti namuose, parodyti, kur yra palikti reikiami daiktai, ir pabrėžti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Taip raktų perdavimas įvyks saugiau ir patikimiau.
Kuriuose Lietuvos miestuose Darbuotojai vykdo veiklą?
Šiuo metu Darbuotojai priima užsakymus Vilniuje, Vilniaus rajone, Kaune, Kauno rajone, Alytuje bei Klaipėdoje.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 1. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. 1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės ) nustato asmens duomenų tvarkymo UAB „Paslaugų projektai“ (toliau – Įmonė) principus, duomenų subjekto teises, asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, duomenų valdytojo registravimo asmens duomenų valdytojų valstybės registre bei asmens duomenų teikimo tvarką.
  2. 1.2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugumą.
  3. 1.3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamos sąvokos.
  4. 1.4. Už tinkamą šių Taisyklių ir asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą atsakingas įmonės direktorius.
  5. 1.5. Asmenys, neteisėtai tvarkę asmens duomenis, sukliudę asmeniui susipažinti su savo duomenimis ar informacija apie tokius duomenis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. 2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. 2.1. Įmonėje asmens duomenys tvarkomi laikantis reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse numatytos tvarkos, tiek, kiek ji neprieštarauja minėtam įstatymui ir kitiems teisės aktams.
  2. 2.2. Įmonės įgaliotas darbuotojas, kuris tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja taip pat ir pasibaigus darbo santykiams.
  3. 2.3. Įmonė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantys šių principų:
   1. 2.3.1. asmens duomenys yra renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, kurie nustatomi prieš pradedant rinkti asmens duomenis, o vėliau tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
   2. 2.3.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;
   3. 2.3.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, yra nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
   4. 2.3.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
   5. 2.3.5. asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
   6. 2.3.6. asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
  4. 2.4. Tvarkyti asmens duomenis Įmonė turi teisę tik jei jis:
   1. 2.4.1. Duomenų subjektas ketina pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis ir užpildo registracijos formą įmonės internetiniame puslapyje arba nesukuriant individualios paskyros užpildo reikalingus duomenis paslaugos suteikimui.
  5. 2.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis. Įmonė turi sudaryti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektui atšaukti savo sutikimą naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6. 2.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie perduodami valstybiniams archyvams.
 3. 3. DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS
  1. 3.1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šių Taisyklių IV skyriaus 4.1 punkte numatytas teises.
  2. 3.2. Įmonė privalo suteikti duomenų subjektui, kurio asmens duomenis renka tiesiogiai iš jo, šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):
   1. 3.2.1. duomenis apie savo ir savo atstovo rekvizitus ir buveinę;
   2. 3.2.2. kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;
   3. 3.2.3. kiek laiko yra saugomi asmens duomenys;
   4. 3.2.4. kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek ji yra reikalinga, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.
  3. 3.3. Jei Įmonė asmens duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, jis privalo apie tai informuoti duomenų subjektą prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis. Jei Įmonė ketina teikti duomenis tretiesiems asmenims, jis privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
  4. 3.4. Kai Įmonė renka ar ketina rinkti asmens duomenis iš duomenų subjekto ir juos tvarko ar ketina tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, prieš teikdamas duomenų subjekto duomenis, privalo informuoti duomenų subjektą, kam ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.
  5. 3.5. Įmonė užtikrina, kad duomenys apie jos suteiktas paslaugas nebūtų saugomi ilgiau negu 10 metų nuo šių paslaugų suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos.
 4. 4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  1. 4.1. Duomenų subjektas turi teisę:
   1. 4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (6 priedas);
   2. 4.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   3. 4.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir šių Taisyklių;
   4. 4.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis).
  2. 4.2. Įgyvendindamas šių Taisyklių IV skyriaus 4.1.2 punkte numatytą teisę, duomenų subjektas gali kreiptis į Įmonę ir iš jo gauti informaciją apie šaltinius iš kurių Įmonė yra gavusi asmens duomenis, ir kokie asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys yra teikiami ar buvo teikti bent kartą per paskutinius vienerius metus. Ši informacija duomenų subjektui suteikiama, kai Įmonės darbuotojai nustato duomenų subjekto tapatybę. Įmonė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokie duomenys duomenų subjektui teikiami 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti Įmonės duomenų teikimo sąnaudų.
  3. 4.3. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į Įmonę, o šis nedelsdama duomenis patikrina ir duomenų subjekto prašymu ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.
  4. 4.4. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Įmonę, šis nedelsdama neatlygintinai patikrina duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus duomenis ar sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  5. 4.5. Sustabdžius duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami duomenys saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais duomenimis gali būti atliekami tik:
   1. 4.5.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
   2. 4.5.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo duomenis; duomenis;
   3. 4.5.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
  6. 4.6. Įmonė nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
  7. 4.7. Duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
  8. 4.8. Jeigu Įmonės darbuotojai abejoja duomenų subjekto pateiktų duomenų teisingumu, jie privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 5. 5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS
  1. 5.1. Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2. 5.2. Įmonėje nustatomos tokios asmens duomenų saugumą užtikrinančios priemonės:
   1. 5.2.1 patalpos yra apsaugotos nuo neteisėto įsibrovimo į jas, asmens duomenys apsaugoti nuo netyčinio sunaikinimo ar praradimo;
   2. 5.2.2 neleidžiama įgaliojimų neturintiems asmenims patekti į patalpas, kuriose tvarkomi arba naudojami asmens duomenys. Jeigu į patalpas gali patekti kiti asmenys, yra užtikrinama, kad šie asmenys neturėtų galimybės susipažinti su saugomais asmens duomenimis ar kita susijusia informacijas bei šią informaciją ar duomenis kopijuoti;
   3. 5.2.3 susipažinti su asmens duomenimis ir juos tvarkyti leidžiama tik ribotam asmenų skaičiui. Įgaliojimų neturintiems asmenims naudotis asmens duomenų tvarkymo sistemomis yra draudžiama.
   4. 5.2.4 tarp organizacijos darbuotojų aiškiai paskirstytos funkcijos dėl duomenų naudojimo;
   5. 5.2.5 užtikrinama, kad duomenų tvarkymo sistemą naudojantys įgalioti asmenys galėtų susipažinti tik su tais duomenimis, su kuriais dirbti jie yra įgalioti, taip pat, kad asmens duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti tvarkymo, naudojimo ar įrašymo metu;
   6. 5.2.6 paliekant darbo vietą, kompiuteriai yra išjungiami, informacija su asmens duomenimis laikoma tretiesiems asmenims neprieinamoje vietoje;
   7. 5.2.7 užtikrinama, kad atskleidžiant asmens duomenis elektroniniu būdu ar juos transportuojant ar laikant duomenų laikmenoje, jų nebūtų galima skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti be leidimo, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms planuojama atskleisti asmens duomenis naudojant duomenų atskleidimo įrangą;
   8. 5.2.8 jokia informacija susijusi su asmens duomenimis nėra atskleidžiama telefonu kitam asmeniui;
   9. 5.2.9 tvarkant asmens duomenis dirbama tik su sertifikuota technine ir programine įranga;
   10. 5.2.10 įdiegtos antivirusinės programos, periodiškai tikrinančios virusų atsiradimą ir jos periodiškai atnaujinamos;
   11. 5.2.11 vartotojui registruojantis sistemoje nurodomas vartotojo vardas ir slaptažodis;
   12. 5.2.12 visos laikmenos laikomos saugiai užrakintos, kai jos yra nenaudojamos. Kiekviena laikmena (atspausdinta medžiaga, kompaktiniai diskai, atminties laikmenos ir pan.), kuri nėra naudojama, turi būti visiškai ištrinta ir (ar) fiziškai sunaikinta ar perduota į archyvą;
   13. 5.2.13 be Įmonės direktoriaus leidimo negalima diegti jokios programinės įrangos;
   14. 5.2.14 visi duomenų apdorojimo sistemų ir kompiuterių tinklų įrengimo ir pakeitimo darbai atliekami kompetentingų specialistų;
   15. 5.2.15 siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo ar neteisėto pakeitimo, jie yra kopijuojami. Nustačius duomenų pažeidimus, duomenys atkuriami iš kopijų. Kopijų saugojimui yra taikoma tokia pati tvarka kaip tai numatyta šiose Taisyklėse;
   16. 5.2.16 Įmonėje reguliariai atliekamas rizikos, susisijusios su duomenų tvarkymu vertinimas
  3. 5.3. Jei Įmonė įgalioja duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, ji privalo parinkti tokį duomenų tvarkytoją, įvertinant ar šis turi pakankamas galimybes ir išteklius garantuoti reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi. Įmonė, įgaliodama duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nustato, kad duomenys turi būti tvarkomi tik pagal Įmonės nurodymus. Įmonės ir duomenų tvarkytojo santykiai turi būti reglamentuojami rašytine sutartimi, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.
 6. 6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  1. 6.1. Įmonės tvarkomi Asmens duomenys kitiems duomenų gavėjams gali būti teikiami:
   1. 6.1.1. daugkartinio teikimo atveju – pagal Įmonės ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį.
   2. 6.1.2. vienkartinio teikimo atveju – pagal duomenų gavėjo prašymą ir tik teisės aktų nustatytais atvejais. Prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas.
  2. 6.2. Daugkartinio teikimo atveju Įmonė ir duomenų gavėjas sudaro duomenų teikimo sutartį, kurioje nurodoma asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.
 7. 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
  1. 7.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, 2018 m. gegužės 24 d.
Namų, butų ir biurų tvarkymas
Kaip tai veikia?
 • Užpildykite formą
 • Pasirinkite darbuotoją
 • Sulaukite užsakymo patvirtinimo
 • Mėgaukitės atliktais darbais
Kas įeina į namų/butų/kotedžų valymo paslaugą?

Virtuvės sutvarkymas. Valomi spintelių horizontalūs bei vertikalūs paviršiai, orkaitės stiklas, plautuvė, stalas ir kėdės, kabantys šviestuvai, buitinė technika, grindjuostės. Išplaunamos grindys, išvaloma šiukšlių dėžė, išnešamos šiukšlės. Į kainą neįeina: spintelių vidaus valymas, šaldytuvo vidaus valymas, orkaitės vidaus valymas. Šias paslaugas turite užsakyti papildomai.


Vonios ir WC patalpų sutvarkymas. Išvaloma praustuvė, vonia, dušo kabina, unitazas, pisuaras. Išblizginami vandens maišytuvai, išplaunamos grindys, išvaloma šiukšlių dėžė, išnešamos šiukšlės. Sienų plytelės valomos lokaliai, tose vietose, kur apsitaško nuo tekančio vandens. Jeigu norite, kad sienų plytelės būtų išvalytos pilnai visame vonios kambaryje, šią paslaugą turite užsakyti papildomai.


Svetainės, miegamųjų ir kitų kambarių valymas. Kruopščiai nuvalomos dulkės, tvarkingai sudėliojami daiktai į jūsų nurodytas vietas, nuvalomi baldų paviršiai ir palangės. Išplaunamos grindys bei nuvalomos grindjuostės. Jei yra laiptai, valomos laiptų pakopos bei turėklai. Lovos paklojamos, patalynė sudedama į tam skirtą vietą. Lovos patalynė nekeičiama, šią paslaugą turite užsakyti papildomai.

Kas įeina į biurų valymo paslaugą?
Kruopščiai nuvalomos dulkės nuo baldų, palangių, technikos. Valomi pirštų antspaudai nuo stiklinių ir metalinių paviršių, išnešamos šiukšlės, pakeičiami vienkartiniai maišeliai šiukšlių dėžėse. Valomos WC patalpos. Kabinetuose ir koridoriuose išplaunamos grindys arba išsiurbliuojami kilimai. Valomos laiptinių laiptų pakopos ir turėklai bei virtuvėlė, jei tokie yra.
Svarbu: Dokumentai, esantys ant stalų, yra neliečiami ir netvarkomi!.
Ar į kainą įeina tvarkymosi priemonės?
Reikia turėti darbo įrankius – buitinės chemijos, dulkių siurblį, grindų plovimo šepetį, šluosčių ir kempinėlių. Norintys papildomų paslaugų, pvz.: patalynės keitimo, skalbimo, lyginimo, orkaitės valymo ar židinio išvalymo, taip pat turi pasirūpinti tokiam tvarkymui reikalinga buitine chemija ir darbo įrankiais. Užsakę paslaugą pasitikite valytoją patys, parodykite biuro patalpas ir kur sudėti darbo įrankiai.
Kiek tvarkytojos darbo valandų turėčiau užsisakyti savo biuro tvarkymui?
 • Iki 200 m2 - 2  val
 • 200 - 300 m2 - 2 val
 • 300 - 400 m2 - 3 val
 • 400 - 500 m2 - 4 val
 • 500 - 600 m2 - 5 val
 • > 600 m2 - siųskite užklausą
Darbuotojams
Kaip tapti darbuotoju?

Jeigu norite tapti Darbuotoju šioje platformoje – užpildykite šią formą, susisiekite su mumis telefonu +370 609 90551 arba el. pašto adresu tvarkymas@nevark.lt ir susitarsime su Jumis dėl susitikimo! Daugiau informacijos http://nevark.lt/darbuotojo-registracija/

Jūsų naršyklės versija yra pasenusi!

Atnaujinkite savo naršyklę, kad galėtumėte peržiūrėti šią svetainę tinkamai. Atnaujinti naršyklę

×